Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

someonelovesyouhoney
4338 0064
Reposted fromryfik ryfik viadusz dusz
someonelovesyouhoney
1483 2ab9
Reposted fromkix kix viadusz dusz
someonelovesyouhoney
4761 e37e 500
Reposted fromslodziak slodziak viadusz dusz
someonelovesyouhoney
someonelovesyouhoney
3114 be4a
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viafriends friends
someonelovesyouhoney

found-liquorstore-and-drank-itt:

i hope this woman lives forever

someonelovesyouhoney
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viagoraca-czekolada goraca-czekolada

June 19 2015

someonelovesyouhoney
Reposted fromdobby dobby viamadeliine madeliine

June 09 2015

someonelovesyouhoney
someonelovesyouhoney
someonelovesyouhoney
someonelovesyouhoney
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
someonelovesyouhoney
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0

June 01 2015

someonelovesyouhoney
3695 467b 500
Reposted fromkjuik kjuik viasection section
someonelovesyouhoney
6955 7556
someonelovesyouhoney
someonelovesyouhoney
Kobieta nie krzyczy. Kobieta motywuje. 
— piotr C "pokolenie IKEA"
Reposted fromobliviate obliviate viaucieknijmi ucieknijmi
someonelovesyouhoney
0172 1cef
someonelovesyouhoney
6676 b7e5 500

May 28 2015

someonelovesyouhoney
4175 d937 500
poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadontaskmewhy dontaskmewhy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl